Promotional material

Наръчникът предоставя информация за подпомагане на гражданите на ЕС и техните семейства при кандидатстването по Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EU Settlement Scheme)....